The Bagpipe Pages

Skotska säckpipor och trummor Svensk flagga

Vi kan erbjuda allt från en solist på säckpipa till ett pipe band med säckpipsblåsare och trummare traditionellt klädda i kilt på Din fest, vid bröllop eller parader. Naturligtvis gör vi även konserter och spelar i samband med begravning. BOKA

Pipe Major Mats d Hermansson och Drum Major Marie Nordström är två av skandinaviens mest kända utövare och arrangörer av skotsk säckpipemusik och trumning med över 30 års erfarenhet som solister, lärare och bandledare. Vi finns i Göteborg i Västsverige men spelar gärna i övriga Sverige samt runtom i världen.

Här återfinns även information om säckpipsmusik och Mats Hermanssons forskning kring skandinaviska säckpipsband och säckpipeblåsare.


Scottish Piping and Drumming Scottish flag

Here you will find information about Scottish piping and drumming in Scotland, Scandinavia and elsewhere. You will also find information about Mats d Hermansson's research on Scottish piping and drumming.

You can also hire pipers and drummers for various functions. We are located in Gothenburg, Sweden, but play all over the world. HIRE

Mats d Hermansson
P/M Mats d Hermansson, Ph.D.Free MP3s on Last.fm
Current temperature in
Gothenburg
temperatur.nu
© Mats d Hermansson 2008
Joomla Templates By Joomladesigns
20 queries executed
1
SELECT * FROM mos_menu ORDER BY name
2 SELECT template, client_id, menuid FROM mos_templates_menu WHERE (client_id=0 or client_id=1) AND (menuid=0 OR menuid=39) ORDER BY client_id, menuid
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time<1594387530 AND guest>=0) OR (time<1594384830 AND guest<0)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='a38653540825b5ba913c9f94f90c2fb3'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('9cbe6da2032d26ce5094174519cf9f01')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`userid`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '9ff0d8550affef121503b95383d8447a','1594388430','0','','0','1' )
7 SELECT count(*), type FROM mos_stats_agents WHERE (agent='Unknown' AND type=0) OR (agent='Unknown' AND type=1) OR (agent='com' AND type=2) GROUP BY type
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=0
9 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=1
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type=2
11 SELECT folder, element, published, params, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 ORDER BY ordering
12 SELECT group_id FROM mos_core_acl_aro_groups WHERE name='Registered'
13 SELECT group_id FROM mos_core_acl_aro_groups WHERE name='Author'
14 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='15' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-10 14:40:30') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-10 14:40:30') AND a.access <= 0
15 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='15'
16 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2020-07-10' AND item_table='#__content' AND item_id='15'
17 UPDATE mos_core_log_items SET hits=(hits+1) WHERE time_stamp='2020-07-10' AND item_table='#__content' AND item_id='15'
18 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, published, m.access, m.groups FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '39' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
19 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
20 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'