The Bagpipe Pages
Undervisning

Mats d Hermansson är en av Skandinaviens mest erfarna lärare i skotskt säckpipsspel. Han har undervisat i säckpipsspel och varit bandledare i över trettio år. Han har också varit inbjuden som gästlärare till sommarskolor och för att hålla kurser hos säckpipsband runtom i Skandinavien vid ett otal tillfällen. Han har en doktorsexamen i musikvetenskap med skandinaviska säckpipsband som avhandlingsämne i boken From Icon to Identity.

Undervisning i säckpipsspel erbjuds till personer med mycket stort intresse av att lära sig spela. Undervisning ges från nybörjarnivå till avancerade nivåer. Speciellt yngre elever med bra koncentrationsförmåga är välkomna. Förkunskaper i notläsning är inte nödvändiga. Notläsning för skotsk säckpipa lärs in i samband med undervisningen.

Skotsk säckpipa lär man sig först spela på ett övningsinstrument som kallas practice chanter. Införskaffandet av en sådan kan vi hjälpa till med. Eleven skall inte alls ge sig in på att köpa en säckpipa förrän en erfaren lärare har meddelat att vederbörande är mogen för detta. Det är svårt att hitta en bra säckpipa för någon som är okunnig om vad man söker hos ett bra instrument.

För mer information kontakta:

Mats d Hermansson

E-mail:
Tel: 073-987 4855
031-13 24 90 Pipe music

© Mats d Hermansson 2008
Joomla Templates By Joomladesigns
20 queries executed
1
SELECT template, client_id, menuid FROM mos_templates_menu WHERE (client_id=0 or client_id=1) AND (menuid=0 OR menuid=66) ORDER BY client_id, menuid
2 DELETE FROM mos_session WHERE (time<1594384842 AND guest>=0) OR (time<1594382142 AND guest<0)
3 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='a38653540825b5ba913c9f94f90c2fb3'
4 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('e37f85205ebc1553ddc9c87f0e2f01f9')
5 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`userid`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '5bd3cdf43776e25860ba10e2bf48cb98','1594385742','0','','0','1' )
6 SELECT count(*), type FROM mos_stats_agents WHERE (agent='Unknown' AND type=0) OR (agent='Unknown' AND type=1) OR (agent='com' AND type=2) GROUP BY type
7 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=0
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=1
9 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type=2
10 SELECT folder, element, published, params, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 ORDER BY ordering
11 SELECT * FROM mos_menu ORDER BY name
12 SELECT group_id FROM mos_core_acl_aro_groups WHERE name='Registered'
13 SELECT group_id FROM mos_core_acl_aro_groups WHERE name='Author'
14 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='44' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-10 13:55:42') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-10 13:55:42') AND a.access <= 0
15 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='44'
16 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2020-07-10' AND item_table='#__content' AND item_id='44'
17 UPDATE mos_core_log_items SET hits=(hits+1) WHERE time_stamp='2020-07-10' AND item_table='#__content' AND item_id='44'
18 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, published, m.access, m.groups FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '66' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
19 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
20 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'